Úvod


Jsme firma vzniklá v roce 1992 z bývalého projekčního střediska Galex, a.s., Hradec Králové. V současné době máme 9 stálých zaměstnanců a další trvalé spolupracovníky. Vlastníme živnostenské listy na projektovou činnost ve výstavbě, provádění inženýrských staveb, bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, provádění staveb včetně jejich změn a další - viz. ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku v příloze.


Za dobu své činnosti jsme vytvořili cca 2100 projektových dokumentací v různých stupních a oborech činnosti - zpracováváme PD od drobných staveb, výstavby rodinných domků až po průmyslové a energetické celky. Uvedené projektové dokumentace vypracováváme od studií, propočtů, jednoduchých projektů pro územní řízení, PD pro stavební povolení i pro realizaci stavby vč. dokumentací skutečného provedení.


Společníci a zaměstnanci spol. s r.o. jsou autorizováni v níže uvedených oborech a specializacích:
    - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
    - autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb,
    - autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb,
    - autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb.
Copyright © 2010 Semonice | Design and code by Matěj Korsák